yellow factory_280px

Chroom-6

Yellow Factory in de arm genomen om medische beoordeling te verrichten.

Yellow Factory en chroom-6

In de periode 1984-2006 heeft blootstelling aan chroom-6 plaatsgevonden op vijf NAVO-materieellocaties die in Nederland in gebruik waren. Op deze zogenoemde POMS-locaties (POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage) verrichtten medewerkers van Defensie onderhoudswerkzaamheden aan NAVO-materieel. Het chroom-6 bevond zich vooral in de grondverf van het materieel, dat vrij kon komen bij onderhoudswerkzaamheden hieraan.

De Minister van Defensie heeft voor medewerkers en oud-medewerkers van Defensie die hebben gewerkt met chroom-6, en een aandoening hebben gekregen die veroorzaakt kan zijn door blootstelling aan chroom-6, een coulanceregeling in het leven geroepen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming of voorziening. De regeling is in werking getreden met ingang van 1 maart 2015.

Per 4 juni 2018 is bij het Ministerie van Defensie de (definitieve) Regeling tot uitkering in verband met blootstelling aan chroom-6 van kracht geworden. Op basis van deze regeling kan een werknemer, of zijn erfgenamen na overlijden van de werknemer, een aanvraag voor schadevergoeding doen na blootstelling aan chroom-6.

Het ABP, dat de regeling in opdracht van het Ministerie van Defensie uitvoert, heeft het adviesbureau Yellow Factory in de arm genomen om de medische beoordeling te verrichten bij bezwaar op de Regeling.

Inschakelen van Yellow Factory geschiedt altijd via het ABP.