De specialist in arbeid en gezondheid: Advies, opleiding, kennis delen

Re-integratie Strategie

Na ziekte wilt u dat uw mensen weer snel inzetbaar zijn. U heeft een re-integratie strategie nodig. Goed contact met alle betrokken partijen en een procesmatige aanpak zijn hierbij belangrijk. Niemand zit te wachten op loonsancties of aangespannen bezwaarprocedures. Verzuimkosten kunnen een bedreiging vormen voor uw bedrijf. Yellow Factory biedt een procesmatige aanpak waarbij we het menselijk aspect in het vizier houden.

Onze re-integratie strategie biedt inzicht in:

Ons programma bestaat uit een viertal onderdelen: