De specialist in arbeid en gezondheid: Advies, opleiding, kennis delen

Nederlands Nieuws

IAS: Aantal meldingen asbestslachtoffers in 2016 gestegen

23 mei 2017
ASBEST -  Een recordaantal asbestslachtoffers met longvlieskanker (mesothelioom) heeft zich in 2016 gemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Asbestslachtoffers kregen vorig jaar binnen minder dan negentig werkdagen te horen of ze voor een schadevergoeding in aanmerking kwamen. Dit staat in het jaarverslag van het IAS.lees verder

Lees verder →

In 2016 zijn in zestig cao’s afspraken gemaakt over RI&E of arbocatalagus

22 mei 2017
BELEID -  In 91 cao’s (voor 92 procent van de werknemers) zijn afspraken gemaakt over gezondheid. Dat blijkt uit de rapportage "Cao-afspraken 2016" die minister Asscher (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen algemene afspraken op bedrijfstak/ondernemingsniveau en afspraken die direct betrekking hebben op de werknemer. Bij de algemene afspraken…

Lees verder →

Whitepaper – In 5 stappen naar een gevaarlijke stoffenbeleid

22 mei 2017
Veel bedrijven worstelen met een beleid voor gevaarlijke stoffen. Vaak zijn dit niet de chemische bedrijven, maar juist bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen niet de core-business is. Want in bijna alle bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig: van schoonmaakmiddelen  en fijnstof tot smaak- en kleurstoffen. Uiteraard moet de veiligheid op dit gebied in alle bedrijven op orde…

Lees verder →

Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie moet omhoog

20 mei 2017
Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen, zoals het maken van een RI&E en ervoor zorgen dat er arbodeskundigen aanwezig zijn, beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en de betrokkenheid van medewerkers bij…

Lees verder →

In 2016 meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers

19 mei 2017
Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een bij een arbeidsongeval, blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op…

Lees verder →

COA stelt commissie in om gezondheidsklachten medewerkers

19 mei 2017
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om een oplossing te vinden voor de gezondheidsklachten van medewerkers op de locatie Ter Apel. De medwerkers hebben klachten als neusbloedingen, luchtwegproblemen, huidklachten, vermoeidheid, prikkelende ogen en hevige gewrichtspijnen. Zij vermoeden dat hun klachten veroorzaakt worden door giftige stoffen die in de bodem…

Lees verder →

1 op de 8 automobilisten verstuurt weleens een bericht achter het stuur

19 mei 2017
ONDERZOEK - Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12 procent dit wel eens te doen. Van de 18- tot 35-jarigen stuurt zelfs 23 procent wel eens berichten vanachter het stuur. Dat blijkt uit een in 2016 gehouden enquête van het CBS, waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd.lees verder

Lees verder →

Nederland ratificeert milieuverdrag aanpak gevaren kwik

19 mei 2017
BELEID - Nederland heeft in New York een milieuverdrag geratificeerd dat de gevaren van kwik aanpakt. Het verdrag treedt over negentig dagen wereldwijd in werking. Er gelden al strenge regels in Europa. Het VN-verdrag zorgt nu dat alle landen zich moeten gaan houden aan strenge regels voor de handel in kwik. Ook stelt het grenzen aan kwik in…

Lees verder →

Engie betaalt kwart miljoen aan OM na incident platform

18 mei 2017
JURIDISCH - Energiebedrijf Engie betaalt een boete aan het Openbaar Ministerie (OM) van 250 duizend euro vanwege een ongeluk op een boorplatform in de Noordzee in 2013. Twee medewerkers kwamen daarbij om het levenHet Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf dat het onvoldoende maatregelen heeft genomen om drie personen te beschermen tijdens hun werkzaamheden op…

Lees verder →

Nieuwe therapie versnelt werkhervatting bij werknemers met psychische klachten

17 mei 2017
ONDERZOEK -  Werknemers met psychische klachten die haar werkgerichte therapie ontvingen, 65 dagen eerder terugkeerden naar het werk, zonder dat dit hun klachtenherstel belemmerde. De kostenbesparing hiervan voor een werkgever wordt geschat op ruim vierduizend euro per werknemer. Dat concludeert onderzoeker Suzanne Lagerveld, die voor haar promotieonderzoek een nieuwe therapie heeft ontwikkeld en geevalueerd: de werkgerichte cognitieve…

Lees verder →

Zoeken

Laatste tweets