De specialist in arbeid en gezondheid: Advies, opleiding, kennis delen

Yellow Factory Nieuwsbulletin oktober 2017

In deze editie:

Bedrijfsarts berispt voor niet toepassen STECR Werkwijzer

Is een berisping voor het niet toepassen van de STECR Werkwijzer door de bedrijfsarts terecht? En wat is de rol van de BA bij eigen regie? Een werkneemster valt uit bij haar werk. In het kader van verzuimbegeleiding heeft zij contact gehad met de bedrijfsarts. Ze ervaart haar werkdruk als te hoog en heeft rust nodig. In de procedure die dan volgt rondom het verzuim gaat er van alles mis.
Lees hier verder

Bedrijfsarts2022 lost groeiend tekort aan bedrijfsartsen op

Bedrijfsarts2022 gaat groeiend tekort bedrijfsartsen oplossen. Voor kleinere arbodiensten of zelstandige bedrijfsartsen is het vaak lastig om erkend te worden als opleider van bedrijfsartsen. Met “Bedrijfsarts2022”, dat de NSPOH en Yellow Factory B.V. hebben gelanceerd, is het voor basisartsen mogelijk om ook bij deze kleine praktijken te worden opgeleid tot geregistreerd bedrijfsarts.
Lees hier verder

Curaçao is er klaar voor om je te verwelkomen

Onze studiereis naar Suriname volgende maand zit helemaal vol. Maar we kunnen je wel verwelkomen op Curaçao in 2018! De voorbereidingen zijn in volle gang. Het zal weer een samenwerking worden met de NASKHO, de stichting die de Antilliaans Nederlandse samenwerking wat betreft medisch onderwijs ondersteunt.

Lees hier verder

Richtlijn zwanger en werk vernieuwd

Naar verwachting zal in november op de ledenvergadering van de NVAB de herziene versie van de Richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ worden gepresenteerd. Er zijn nogal wat wijzigingen ten opzichte van de versie van 10 jaar geleden.
Lees hier verder

Zoeken

Laatste tweets