De specialist in arbeid en gezondheid: Advies, opleiding, kennis delen

Bedrijfsarts2022 lost groeiend tekort bedrijfsartsen op

Bedrijfsarts2022 gaat groeiend tekort bedrijfsartsen oplossen. Voor kleinere arbodiensten of zelfstandige bedrijfsartsen is het vaak lastig om erkend te worden als opleider van bedrijfsartsen. Met “Bedrijfsarts2022”, dat de NSPOH en Yellow Factory B.V. hebben gelanceerd, is het voor basisartsen mogelijk om ook bij deze kleine praktijken te worden opgeleid tot geregistreerd bedrijfsarts.

 Bedrijfsarts2022 al begin 2018 van start

Gezien de belangstelling van praktijken en artsen voor dit initiatief, kan de eerste groep begin 2018 starten met de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Hiermee draagt deze opleiding bij aan het bestrijden van het groeiende tekort aan bedrijfsartsen. Voor basisartsen levert Bedrijfsarts2022 interessante opleidingsplekken op, omdat er veel contact is met bedrijven. Het werkpakket is vaak breed; ze maken kennis met het zelfstandig werken als bedrijfsarts.

SPAP: gezamenlijke oplossing voor kleine praktijken en arbodiensten

De NSPOH en Yellow Factory B.V. hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld met de oprichting van de Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP). De stichting zorgt ervoor dat basisartsen in een kleinere praktijk of kleine arbodienst bedrijfsarts worden. De SPAP vraagt de erkenning aan als opleidingsinstelling. De daadwerkelijke opleiding vindt plaats bij de aangesloten praktijken die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de SPAP, en uiteindelijk door de KNMG, worden gesteld. De basisartsen kunnen kiezen: of in dienst bij de SPAP, of aan de slag als zelfstandige.

Jong talent, een frisse blik

Met “Bedrijfsarts2022” kunnen zelfstandige bedrijfsartsen en maatschappen jonge collega’s opleiden. Dat betekent een forse uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden, want er zijn 600 zelfstandige bedrijfsartsen die nu geen collega kunnen opleiden. Het voordeel voor de zelfstandig werkende bedrijfsarts is dat hij via jonge aio’s een frisse blik op het vakgebied en actuele kennis in huis haalt. Hij heeft rechtstreeks contact met talenten die mogelijk kunnen toetreden tot de maatschap. Én hij draagt bij aan het oplossen van het tekort aan bedrijfsartsen[1] in Nederland.

Opleiding, maar ook ervaring opdoen

Wie als basisarts via Bedrijfsarts2022 in opleiding gaat, doet bij meerdere kleine arbodiensten ervaring op en is in 2022 een diploma en een interessante baan rijker. De NSPOH verzorgt het cursorisch onderwijs. De beroepsvorming past binnen de eisen zoals gesteld aan het nieuwe landelijk opleidingsplan en is een volwaardige opleiding tot bedrijfsarts.

Oplossing voor tekort

Per jaar zouden er minstens 120 artsen moeten instromen in de opleiding tot bedrijfsarts, maar in werkelijkheid zijn het er veel minder, in 2016 slechts 40 en in 2017 iets meer dan 60 artsen. Deze terugloop is al jaren aan de gang en het tekort wordt steeds nijpender. Groot knelpunt is de opleiding in de praktijk. Het traject om als arbodienst of kleine praktijk erkenning te krijgen als opleider van bedrijfsartsen is behoorlijk ingewikkeld. Bedrijfsarts2022 wil graag de helpende hand toesteken.
Voor meer informatie zie www.bedrijfsarts2022.nl. Yellow Factory / SPAP, e-mail: info@yellowfactory.org,  telefoon 085 3011200.

Zoeken

Laatste tweets